Свобода, Отговорност, Справедливост, Израстване, Любов

Родителски контрол

Сряда, 17 Август 2016 / В клас
2514
  • Родителите ще участват и в избора на директори на училища и детски градини

 

Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове

 

Най-малко двама родители ще участват в обществените съвети, с каквито от тази учебна година трябва да разполага всяко училище и детска градина у нас. Това предвижда проектоправилник за устройството и дейността на въпросните структури, предложен от МОН за обществено обсъждане.
Според проекта обществените съвети се състоят от нечетен брой членове, като включват един представител на финансиращия орган и поне трима представители на родителите. В родителската квота поне две трети трябва да са майки и бащи на деца от съответното учебно заведение, а останалите могат да бъдат "професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището". За професионалните училища има изискване в съветите да участва и представител на бизнеса. Според големината на училището общественият съвет ще има между 5 и 9 членове.

Проектът до голяма степен повтаря отговорностите, които училищният закон вменява на обществените съвети с цел по-голяма отчетност и контрол. Въпросните органи ще одобряват стратегията за развитие на учебното заведение, ще приемат ежегодния отчет на директора за изпълнението й, ще обсъждат програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности на децата, избора на ученически униформи и др. Те ще могат да предлага мерки за подобряване на качеството на образованието, да дават становища за разпределението на бюджета, да съгласуват училищния учебен план, избора на учебници и др.

Предвидено е представител на родителите да участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност. В заседанията на педагогическия съвет представителите на обществения съвет имат право на съвещателен глас, каквото право имат и поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството.

 

в. "Сега" 

Добави коментар


Добави
Loading ...

Автор

повече за автора

Ключови думи:

родители, директори, училища, контрол

StreetInside

Коя е най-опасната дума

Неделя, 10 Юли 2016 / Към себе си
Тази дума може да унищожи живота както на говорещия, така и на слушателя   Ако трябваше да ни подложат на магнитен резонанс – голям магнит с формата на поничка, който да заснеме на видео невронните промени случващи се в нашия мозък и за по-малко от секунда да светне думата &l [...]

Разказването на истории

Неделя, 03 Април 2016 / Кариера
  Това е мощен и незаменим метод за мотивиране на хората в една компания   Изнасянето на мотивационни речи, разказването на истории – защо е нужно това? Отново ли се приравняваме към модели, които се случват някъде, извън спецификата на нашата география? Какъв смисъл можем [...]